Opslag en Stalling


Lijn links Opslag en Stalling deHallenLijn rechts Opslag en Stalling deHallen Schoorsteen Opslag en Stalling deHallen

de

Hallen

Openingstijden
ma-vrij: 09.00 tot 18.00 uur
za: 09.00 tot 17.00 uur
Bel: +31 6 13 62 42 02

"Alle diensten onder één dak"

Disclaimer


De volgende voorwaarden en condities zijn van toepassing op de site van OS-deHallen. Door het bezoeken van deze website accepteert u de termen en condities zoals hieronder genoemd.

Betrouwbaarheid en verantwoording


Deze internetsite wordt u aangeboden door OS-deHallen. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. OS-deHallen is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. OS-deHallen behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo's, afbeeldingen en foto's aan te brengen. Bepaalde hyperlinks in deze site brengen u naar sites van derden, waarbij OS-deHallen niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Copyright


Op de inhoud van deze site (teksten, beelden, geluiden en programmatuur en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het is niet toegestaan wat u op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van OS-deHallen. Telefonisch kunt u contact opnemen voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

E-mailgebruik


Aan OS-deHallen toegezonden mails worden vertrouwelijk behandeld. Desondanks kan OS-deHallen niet garanderen dat de mails niet door derden geraadpleegd kunnen worden. OS-deHallen is hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk. De gegevens (waaronder naam en telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt. Alle gegevens die u ons stuurt, dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Geldende jurisdictie


Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in Nederland. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in Nederland van toepassing is. OS-deHallen behoudt zich het recht voor om de inhoud van de sites en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Op alle met OS-deHallen gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van OS-deHallen van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, die wij op het eerste verzoek toezenden.